เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading