เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเคารพนับถือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน นอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้ยังคงอยู่สืบไป จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading