เข้าร่วมประชุมการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมดอกจาน

Loading