เข้ารับการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นำโดย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading