อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ระหว่างวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2566 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความรู้ของผู้สอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจหลักการและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading