อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการบริหารงบประมาณและการจัดทำแผนของสถานศึกษาสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักการ โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ จังหวัดมหาสารคาม

Loading