สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading