สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอาทิตย์ สิงห์ชุม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอาทิตย์ สิงห์ชุม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ เมรุวัดป่าสารญาณมุนี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading