สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านลาด โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม และโรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ที่ประสบอุทกภัย เพื่อดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading