สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับเส้นทางของแม่น้ำชี โดยมี นางมยุรี นาสมใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ณ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading