สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัดระหว่างจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัดระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 307 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Loading