สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมวางแผนการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมวางแผนการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading