สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Loading