สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โครงการ Share and Learn

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ Share and Learn ปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading