สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคำก้อม และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริหาร การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) โรงเรียนบ้านคำก้อม อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

Loading