สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและนักเรียนในสังกัดได้นำบุคลากรในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี และกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไป เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading