สพป.มหาสารคาม เขต 1 โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี”

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี” โรงเรียนโคกก่อ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ทั้งนี้ วิทยากรได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading