สพป.มหาสารคาม เขต 1 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ.บรบือ และ อ.แกดำ ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง

Loading