สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมงานการนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เมื่อวานที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานการนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

Loading