สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดชีวิต “เด็กปฐมวัย” สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจการนำแนวทางการพัฒนาคนตลอดชีวิต “เด็กปฐมวัย” สู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading