สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Loading