สพป.มหาสารคาม เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY  “Active Learning” สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้าราชการครูในอำเภอเมืองและอำเภอกันทรวิชัย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading