สพป.มหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศพ คุณพ่อคำภีร์ ชนะบุญ ซึ่งเป็น บิดาของ นางสาวนวลฉวี ชนะบุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัยศพ คุณพ่อคำภีร์ ชนะบุญ ซึ่งเป็น บิดาของ นางสาวนวลฉวี ชนะบุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมนี้ได้ มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในเวลา 19.00 น. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ บ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading