สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

Loading