สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา และ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 6/2565 เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading