สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมสังเกตการณ์การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 6 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เขตตรวจราชการที่ 8 และ 15 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading