สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับมอบเงินทุนสร้างบ้านตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับมอบเงินทุนสร้างบ้านตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น โดยได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading