สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading