สพป.มหาสารคาม เขต 1 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1155063835038492&id=169575000254052

Loading