ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน เด็กหญิงปพิชญา คงสมมาต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายกิตติศักดิ์ คงสมมาต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000.- บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน

Loading