ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการซักซ้อมการใช้ระบบ RT e-Exam โรงเรียนนำร่องโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวเยาวภา  แก้วนารี และนางดริญญา  ชัยปัญญา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน การซักซ้อมการใช้ระบบ RT e-Exam โรงเรียนนำร่อง ทั่วประเทศ การทดสอบเสมือนจริงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา2566 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading