ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย ณ บ้านหินลาด ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน คือ 1) เด็กชายกิตติศักดิ์ ก้อนชาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีที่พักอาศัยและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5,000 บาท 2) เด็กชายธนภัทร ขรรค์แก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 3,000 บาท 3) เด็กชายสรรชัย ฮองต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เด็กชายฉัตรชัย ฮองต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท ตามโครงการ “สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความเดือดร้อน”

Loading