ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการลงคะแนนออกเสียงหาความสมัครใจในการให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายอดิศักดิ์  มุ่งชู ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ. และ นายปราการ เจริญสุรสกล นายกเทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการลงคะแนนออกเสียงหาความสมัครใจในการให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง) ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนหนอง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading