ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1พร้อมด้วย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกล่าม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

Loading