ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนในสังกัดประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดและ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนเด็กหญิงเจนจิรา รักษาภักดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ที่ประสบอัคคีภัย ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจจึงมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 314 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading