ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา ทั้งนี้ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Loading