ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านจำนัก โรงเรียนบ้านหนองปลิง และโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านจำนัก โรงเรียนบ้านหนองปลิง และโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading