ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามสอบ O-NET ในสังกัด

เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามสอบ O-NET ในสังกัด โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อให้การสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

Loading