ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง พบปะ มอบนโยบายพร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading