ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) พบปะ มอบนโยบายพร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading