ลงนามการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2567 (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง)

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงนามการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2567 (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดย นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กับเทศบาลตำบลขามเรียง โดย นายปราการ  เจริญสุรสกล นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง โดยมี นายกีรติ  ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายสุระศักดิ์ แก้วสียา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรเทศบาลตำบลขามเรียงและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีลงนามถ่ายโอนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนหน่อง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading