ร่วมพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายภราดร เสนารัตน์, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมในพิธีเนื่องในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 เพื่อให้มีเหรียญลูกเสือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading