ร่วมประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน และแจ้งข้อราชการสำคัญแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading