ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายข้อราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับชมผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ความคาดหวังในอนาคต ภายใต้งาน ๒ ทศวรรษ สพฐ ในการจัดการศึกษา และร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้เรียน พร้อมฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หลักการทรางงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ตลอดจนการสร้างความสำนึกรักและกตัญญูต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

Loading