ร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2566 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Loading