ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวหน้าสู่สากล” กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

Loading