ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรับฟังแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading