ร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานหักเก็บเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานหักเก็บเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

Loading