ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ​ Zoom​ Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย​ "1​ อำเภอ​ 1​ โรงเรียนคุณภาพ"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ​ Zoom​ Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย​ “1​ อำเภอ​ 1​ โรงเรียนคุณภาพ” ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนในแต่ละอำเภอ เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1​ อำเภอ​ 1​ โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1​ อำเภอ​ 1​ โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading