ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom เรื่องชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศษึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading